Information

places in yobe state

In this article we shall be looking at popular places in yobe state.

places in yobe state, villages in Yobe state, Yobe

Yobe city

Yobe state is one of smallest state in North East Nigeria. Yobe state was created by Gen.Sani Abacha in 1991.

places in yobe state

The following are some of places in yobe state. These are:
1- Damaturu
2- Potiskum
3- Dapchi
4- Fika
5- Fune
6- Gadaka
7- Gashua
8- Geidam
9- Gujba
10- Gulani
11- Gwio Kura
12- Jakusko
13- Kukuri
14- Kumariya
15- Machina
16- Nguru
17- Yusufari

villages in Yobe state

The following are the list of villages in Yobe state. These are:
1- Adia
2- Alagarno
3- Amshi
4- Azam
5- Bursari
6- Dalia
7- Dikum
8- Dogona
9- Gabaruwa
10- Gapchia
11- Garin-Dallari
12- Gasamu
13- Gashua
14- Gogaram
15- Gwuiyo
16- Jawa
17- Jawun
18- Karage
19- Katamba
20- Katuzu
21- Lawan-Alwali
22- Lawan-Fani
23- Lawan-Musa
24- LawanFannam
25- Muguram
26- N.A Kaku
27- Ngelewa
28- Ngeliabe
29- Sarkin-Hausawa
30- Tagli
31- Wasur
32- Yakuburi
33- Bade Gana
34- Bayammari
35- Bula
36- Buruta
37- Butsari
38- Damana
38- Damanawa
40- Dambuk
41- Danani
42- Dapchi
43- Gadiriri
44- Tsamowa
45- Garin Alhaji
46- Garin Boka
47- Garin Lamido
48- Garindole
49- Giljabi
50- Giruwon
51- Gojiji
52 Korem
53- Goroji
53- Gruawa
54- Guba
55- Guji
56- Gumsa Gama
57- Jafinori
58- Jibirinti
59- Juluri
60- Kajimaram
61- Kariari
62- Kindilwa
63- Komandugu
64- Kurnawa
65- Shettimari
66- Sundwa
67- Warodi
68- Bula Kus
69- Bulaburum
70- Bulama Fordi
71- Chungul Dambaram
72- Jabbari; Damakasu
73- Damburam
74- Dankalwa
75- Debsa
76- Gabai
77- Garin Maisaja
78- Goni Matar
79-Gorogi
80- Gubberi
81- Gulamarram
82- Gumunta
83- Itsari
84- Kaburu
85- Kaita
86- Kalalawa
87- Kontula
88- Korari
89- Kuilamu
90- Kukareta
91- Kunguwol
92- Kuskuri
93- Makunari
94- Malamuhari
95- Mallam Tari
96- Marta
97- Nuw
98- Sasawa
99- Anzie
100- Bulakos
101- Chana
102- Daniski
103- Daya
104- Didim
105- Diffuel
106- Dozi
107- Dumbulwa
108- Fika
109- Fusami
110- Gadaka
111- Galamo
112- Garin Aba
113- Garin Jaji
114- Garin Wayo
115- Gashaka
116- Gashinge
117- Gashua
118- Godowoli
119- Gudi
120- Gurijaji
121- Jaga
122- Jamgadole
123- Jangarsiri
124- Kadi
125- Karem
126- Lewe
127- Maiduwa
128- Maluri
129- Mazawun
130- Mubi
131- Ngaida
132- Paiono
133- Shembire
134- Shoye T.Nanai
135- Turmi
136- Yelwa
137- Zei
138- Abakire
139- Aigada
140- Alagarno
141- Balanyiwa
142- Bam
143- Banshe
144- Basam
145- Bauwa
146- Bindigi
147- Bufuna
148- Bulakus
149- Chirokusko
150- Dawura
151- Dubbol
152- Dumbulwa
153- Fajalare
154- Fune
155- Gabatasha
156- Gishiwari
157- Goyeri
158- Gudugurka
159- Gununu
160- Jajere
161- Jamari
162- Jauro Bukar
163- Jauro Isa
164- Jika
165- Kafase
166- Kamarum
167- Kasko
168- Kolere
169- Koriel
170 Kwalte
171- Lawan-Kalam
172- Manawaji
173-Manwaji
174- Mil-Biyar
175- Ngelshengale
176- Ngelzarma
177- Shamaka
178- Sudande
179- Tailai
180- Abachari
181- Badi
182- Balle
183- Bisuga
184- Borko
185- Chirawa
186- Dagambi
187- Damakarwa
188- Dejina
189- Dilawa
190 Fakuri
191- Futchimiran
192- Gallaba
193- Geidam
194- Gosora
195- Gumsa
196- Hausari
197- Karamti
198- Kawuri
199- Keleri
200- Kelluri
These are some of the villages in Yobe state. If your village is excluded you can mention your village name in the comment section below.

READ ALSO  Hotels In Minna

Leave a Reply

Back to top button